De Grote Ge(k)te

voorstelling op maat

Inhoud
De Grote Gekte is een locatie project rond de personages van de Rode Ridder en zijn geliefde Elfia. Samen met de hofmeester, de trouwste dienaar van de Rode Ridder, zorgen de nodige voorvallen voor problemen en misverstanden in het gebied van de Grote Gekte. De Rode Ridder is de beschermer van het natuurgebied van de Gete, waar de koesterdieren leven. Deze zijn uiterste belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied en in het bijzonder de kamsalamander.

Edities
2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019

Samenvatting

VOORSTELLING    Straattheater act

TYPE    Project op maat

DUUR    45 minuten

LEEFTIJD   Alle leeftijden

SPELERS
Ronald Ausloos – Rode Ridder
Peter Theunissen – Hofmeester

Vraag een voorstelling op maat aan

Extra verplaatsingskosten H/T worden aangerekend aan 0,33 euro excl. BTW / km gerekend vanaf de woonplaats tot de eventlocatie, dit voor beide spelers
bvb. 01/01/2021
Gelieve zoveel mogelijk informatie te geven over uw vraag op maat